Maksehäirete keskmine võlasumma on aastaga kasvanud 23% võrra

30.mai 2024
Oleme saanud koostöös Julianus Inkassoga valmis järjekordse Eesti eraisikute maksehäirete ülevaate, et anda tõetruu pilt Eestis elavate inimeste võlakäitumisest. Värsketele andmetele tuginedes selgub, et 2024 aasta esimeses kvartalis on statistiliselt keskmine võlgnik 46-aastane eesti rahvusest mees, kes elab Harjumaal, kellel on 2,7 aktiivset maksehäiret ja kelle võla kogusumma on ca 4400 €. Eelmise aastaga võrreldes on suurimaks erinevuseks, et keskmise võlgniku keskmine maksehäirete kogusumma on kasvanud ca 1000 € võrra

Võlgnike arv on pöördunud tõusule

Tuleb tõdeda, et 2024. aasta esimeses kvartalis on Eestis makseraskustes 85 200 inimest, kellest 43%-l on vähemalt üks maksehäire. Võrreldes 2023. aastaga on makseraskustes inimeste arv kasvanud 1 974 inimese võrra – number, mis on suurem, kui kogu Kilingi-Nõmme linna rahvaarv. Maksehäirete keskmine võlasumma on aastaga kasvanud 23% ja kogu võlasumma on kasvanud lausa 25%. Julianus Inkasso tegevjuht ja juhatuse liige Merle Laurimäe kommenteerib: “Seda põhjustab inflatsioon, tänu millele tõusevad kõik hinnad. Kasvanud on ka keskmine palk ja see omakorda mõjutab, kui suuri laenusummasid välja antakse. Nii kasvavadki koos hindade ja palkadega ka need summad, millest hiljem saavad võlad.”

Maksehäired Isikute hulk Osakaal Summa Keskmine võlg isiku kohta
1 36733 43% 66 023 269 € 1 798 €
2 16964 20% 63 991 635 € 3 772 €
3 10542 12% 52 369 473 € 4 968 €
4 7058 8% 45 440 623 € 6 438 €
5 või enam 13903 17% 145 245 582 € 10 447 €
Kokku 85200 100,00% 373 070 582 € 4 379 €

Maksehäirete hulk ja keskmine võlasumma inimese kohta

 

Ületades kolme laenu piiri ähvardab võlgade kuhjumine

Üle 60% kõikidest võlgnikest omab ühte või kahte aktiivset maksehäiret, kuid samas on ca 14 000 inimesel lausa 5 või enam võlga. Need isikud moodustavad 17% kõikidest võlgnikest ja nende keskmine võlasumma isiku kohta ületab 10 000 € piiri. Sellest võib järeldada, et suuremate võlasummadega ja mitmete laenudega korraga on tunduvalt keerulisem toime tulla. Siin oleks abi planeeritavast positiivsest krediidiregistrist, mis aitab märgatavalt vähendada kolme ja enama võlgnevusega isikute arvu.

Vanus 18-25 26-35  36-45 46-55 55+ Kokku
Võlg-nevuste arv Isikuid Osakaal Võlg isiku kohta Isikuid Osakaal Võlg isiku kohta Isikuid Osakaal Võlg isiku kohta Isikuid Osakaal Võlg isiku kohta Isikuid Osakaal Võlg isiku kohta Isikuid kokku Osakaal Võlg isiku kohta
1 1668 45% 1 180 € 5823 35% 1 685 € 9547 38% 1 956 € 8512 43% 2 176 € 11183 56% 1 525 € 36733 43% 1 798 €
2 703 19% 2 836 € 3292 20% 3 841 € 5045 20% 3 483 € 4031 20% 4 824 € 3893 20% 3 169 € 16964 20% 3 772 €
3 431 12% 3 656 € 2335 14% 5 387 € 3409 13% 4 777 € 2458 12% 5 553 € 1909 10% 4 339 € 10542 12% 4 968 €
4 315 8% 5 012 € 1634 10% 6 707 € 2354 9% 6 229 € 1658 8% 6 658 € 1097 6% 6 564 € 7058 8% 6 438 €
5 + 570 16% 8 005 € 3509 21% 11 396 € 4907 20% 10 362 € 3051 16% 10 529 € 1866 10% 9 497 € 13903 17% 10 447 €
Kokku 3687 100% 3 168 € 16593 100% 5 182 € 25262 100% 4 673 € 19710 100% 4 809 € 19948 100% 3 138 € 85200 100% 4 379 €

Maksehäirete arv ning keskmine vanuse jaotus

 

Kuni 25-aastaste seas on kuni kolme võlgnevusega isikute arv püsinud aasta jooksul üsnagi samas suurusjärgus, kuid tuleb tõdeda, et hinnatõus ja inflatsioon mõjutavad ka noori. On hea tõdeda, et läbi aastate on selles vanuserühmas võlgnike arv püsinud tunduvalt väiksem, kui teistes vanuserühmades. Siiski pole selle taga ainult üha paranev finantsteadlikkus, vaid selles vanuses inimesed tihti alles õpivad ja ei oma sissetulekut, mis oleks piisav laenukohustuse teenindamiseks ja muudaks nad n-ö atraktiivseks kliendiks laenupakkujatele.

Krediidiregister OÜ  ja Julianus Inkasso andmed kinnitavad, et kõikides vanusegruppides on peamine võlgnike arvu kasv just isikute seas, kellel on neli või enam maksehäiret.

 

Maksehäireid esineb rohkem meestel, kuid kasvanud on naiste võlasumma

Teatavasti on Eesti elanike seas naiste osakaal suurem, kuid maksehäireid on jätkuvalt rohkem meestel. Lausa 66%, võrreldes naiste 34%-ga, mis on pea kakskorda väiksem. Samas on naiste keskmine võlasumma 4318 €, mis püsib samas suurusjärgus, mis meestel – vahe on kõigest 92 €. Kui meeste keskminevõlasumma kasvas aastaga isiku kohta 22%, siis naistel on see kasv olnud 24%.

Võlgade arv Osakaal Isikuid Osakaal Summa Osakaal Keskmine summa
mees 145427 64% 56508 66% 249 184 977 € 64% 4 410 €
naine 83013 36% 28692 34% 123 885 605 € 36% 4 318 €
Kokku 228440 100% 85200 100% 373 070 582 € 100% 4 379 €

Maksehäirete ja keskmise võlasumma sooline jaotus

 

Kõige vähem võlgnikke on Lääne maakonnas ja saartel

Kui arvestame maakondade elanike jaotust kogu rahvastikust, siis on võlgnike osakaal kõige väiksem saartel ning Lääne ja Põlva maakonnas. Eelmise aastaga võrreldes on makseraskustes inimeste hulk enim kasvanud Harjumaal, mida oli ka oodata, sest aasta jooksul on just Harjumaale elama asunud enim inimesi. Üldiselt püsib maakonniti suur pilt sama.

Maakond Elanike arv Elanike osakaal rahvastikust Võlgnike osakaal Võlgade summaline osakaal
Harju maakond 647174 47% 39,35% 42%
Hiiu maakond 9758 1% 0,48% 1%
Ida-Viru maakond 130362 10% 14,39% 11%
Jõgeva maakond 27608 2% 2,47% 3%
Järva maakond 29611 2% 2,85% 3%
Lääne maakond 20653 2% 1,67% 2%
Lääne-Viru maakond 58328 4% 5,67% 6%
Põlva maakond 24139 2% 1,85% 2%
Pärnu maakond 87552 6% 6,59% 7%
Rapla maakond 33986 2% 2,59% 3%
Saare maakond 34379 3% 1,71% 2%
Tartu maakond 161957 12% 10,05% 10%
Valga maakond 27557 2% 3,19% 3%
Viljandi maakond 45368 3% 4,27% 5%
Võru maakond 34669 3% 2,87% 3%
Kokku 1373101 100,00% 100,00% 100%

Võlgnike geograafiline jaotus

Tänastele andmetele tuginedes prognoosib Merle Laurimäe, et keskmise võlgnevuse kasv mõnevõrra aeglustub järgmise aasta esimese kvartali lõpuks, sest intressimäärad enam nii kiiresti ei kasva ja inflatsioon on aeglustunud. Samas lisab ta, et tööpuuduse kasv, mis tuleneb näiteks töötleva tööstuse ettevõtete sulgemisest, tähendab nendes piirkondades tööpuuduse kasvu ja seeläbi on rohkem inimesi, kes satuvad makseraskustesse.

 

Krediidikontrolli vajadus kasvab

2024. aasta aprilli lõpu seisuga on Eesti eraisikutel võlgnevus summas 373 070 582 € ning vähemalt 228 440 teadaolevat aktiivset maksehäiret. Arvesse tasub võtta, et numbrid on tegelikult suuremad, aga maksehäiretena ei arvestata parkimistrahve, maksmata prügiveo arveid jms pisivõlgnevusi, mis ei näita otseselt isiku maksevõimet.

Käesolev ülevaade on koostatud Baltikumi suurima inkassoteenuseid pakkuva ettevõtte Julianus Inkasso ja Eesti suurima eraisiku maksehäireregistri taust.ee andmetel.

Ülevaatele tuginedes saab öelda, et üle pooltel juhtudel, kui alustatakse võlamenetlust, on isikul juba aktiivne maksehäire. See viitab sellele, et krediidi väljastamisel ei kontrollita piisavalt isikute tausta. Eraisikuga tehingut tehes on oluline kontrollida tema maksehäirete olemasolu, mida saab teha Eesti suurimas eraisikute maksehäirete andmebaasis taust.ee.