Kontoandmetega rikastatud Krediidiskoor+

Krediidiskoor+ on täpseim mudel eraisikute krediidivõimelisuse hindamiseks. Mudeli loomiseks on kasutatud närvivõrkude baasil masinõppe meetodit, mida saab kohandada vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.

Milliseid andmeid kasutame Krediidiskoor+ koostamisel?

Krediidiskoor+ kasutab sisendina erinevaid andmeallikaid, andes seeläbi täpseima võimaliku hinnangu isiku maksekäitumisele ja -võimele.

vaadeldava isiku tehtud tehingud, vabade vahendite olemasolu, hasartmängimise mastaap, kohtutäiturite ja inkassode maksed jne; 

maksehäirete informatsioon

kinnistute ja äriregistri andmed, ametlikud teadaanded, kohtulahendid jne. 

Kuidas Krediidiskoor+ erinevaid seoseid leiab?

Krediidiskoor+ on kahekihilisel närvivõrgul põhinev mudel.

Krediidiskoor+ kasutamine krediidivõime hindamisel

Krediidiskoori praktiline kogemus on näidanud, et kontoandmete kasutamine skoori loomisel võib oluliselt muuta laenutaotleja krediidihinnangu skoori ja muudab krediidivõimelisuse protsessi oluliselt kiiremaks ja täpsemaks.

Võtke meiega ühendust, et saaksite veenduda Krediidiskoor+ sobivuses teie ettevõtte vajadustega.