Accountscoring ehk konto väljavõtte analüüs

Mõtesta Accountscoringu abil isikute arveldusarvetel toimunud tehinguid ja tee paremad krediidiotsused kiiremini.

Viimastel aastatel on pangakonto väljavõtte analüüs olnud kasvava tähtsusega krediidiotsuste tegemisel ning Krediidiregistril on olnud selles oluline roll protsesside kujundamisel ja tehniliste lahenduste pakkumisel.

Automatiseeritud lahendused

Automatiseeritud konto väljavõte analüüs säästab aega ja aitab hõlpsamalt mõtestada isikute arveldusarvel toimunud tehinguid​, näiteks kontrollida sissetulekuid, laenukohustusi ja leida ohumärke (maksed inkassodele ja kohtutäituritele, sularaha väljavõtmised, hasartmängud jne).

Väljavõtete analüüsimine võimaldab vähendada krediidikahjusid ja lihtsustada vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimist.

Kontoteabe teenuse litsents üle Baltikumi

OÜ Krediidiregister on Baltikumi esimene PSD2 litsentseeritud kontoteabe teenuste pakkuv makseasutus.

Teenuse pakkumisega alustasime 2018 aastal, lugedes PDF väljavõtetest informatsiooni ja seda kategoriseerides. Meile väljastati makseasutuse PSD2 litsents aastal 2018 ja alates aastast 2019 pakume teenust ka Lätis ja Leedus.

Kuidas Accountscoring kontoinfo teenus toimib?

Nõusolekute kogumine

Laenutaotleja kontoinfo andmetele ligipääsemiseks on vaja isiku nõusolekut. Selleks saab kasutada kahte moodust:

  • Lingi abil suunata isik Accountscoring.com nõusoleku andmise vormile.
  • Integreerida Accountscoring nõusolekute kogumise moodul oma veebilehele.

Kontoandmete kogumine

Krediidiregister pakub Baltikumi turul kõige laiemate võimaluste ja kvaliteetsemate andmetega kontoandmete kogumise viise.

Otseühendus pankadega läbi PSD2 (open banking) standardi. Oleme loonud liidestused kõikide Baltikumis tegutsevate pankade ja erinevate makseasutustega. Andmed edastatakse teile sekunditega JSON formaadis.

PDF ja Digidoc failidest. Juhul kui laenutaotleja ei soovi anda nõusolekut pangakonto väljavõtte tegemiseks läbi PSD2 liidestuse, võib ta edastada faili PDF kujul. Krediidiregistri loodud PDF parser loeb edukalt kõigi Baltikumis tegutsevate pankade väljavõtteid.

JSON failidest. Juhul kui partneril on juba olemas võimekus saada kontoandmed JSON formaadis, saab laadida JSON failid läbi Accountscoring API liidestuse, et teostada vajalikud kategoriseerimised ja analüüsid.


Konto väljavõtete agregeerimine ja andmete puhastamine

Kontoandmed agregeeritakse ning puhastatakse (näiteks eemaldatakse kontode vahelised ülekanded jne)

Kontoandmete kategoriseerimine Accounscoring abil

Accountscoring.com lahendus on suuteline kategoriseerima umbes 95% tehingutest. Rakendusse on võimalik lisada erinevaid ärireegleid (nt liita kokku erinevad sissetulekud, jagada laenukohustused sissetulekutega jne) ja kasutada OÜ Krediidiregister poolt loodud spetsiaalseid krediidiskoori mudeleid. Kategoriseerimise moodulit täiustatakse pidevalt ning soovi korral saate ka ise seadistada seda vastama just teie ettevõtte vajadustele ja ärireeglitele.

 

Kelle jaoks on mõeldud Accountscoring? 

Oleme partnerid krediidiotsuste tegemiseks pankadele, krediidiandjatele, telekommunikatsiooniettevõtetele ning teistele suurematele ja väiksematele ettevõtetele Baltikumis.

Teil on võimalik kasutada meie kompleksteenust või valida sellest endale olulisi komponente – kasutada automaatseid liidestusi, käsitsi laadida PDF faile, kasutada automaatseid skoormismudeleid või teha otsuseid oma vahendite abil.

Accountscoring pakub erinevaid lahendusi, mida saab hõlpsalt kohandada vastama Teie vajadustele

01

Meie veebipõhist tööriista saab kasutada kontoväljavõtete käsitsi lisamiseks. Andmeid saab lahendusse salvestada, alla laadida või saata otse teie serverisse meie API kaudu.

02

Me saame küsida nõusolekuid ja hankida kontoväljavõtteid Teie eest.

03

Me saame paigaldada lahenduse Teie serverisse ja pakkuda varundust ning andmete ülekannet. Kõik Teie klientide andmed on Teie serverites.

04

Saate muuta kategoriseerimismoodulit vastavalt Teie vajadustele ja ärireeglitele.

05

Saate kasutada meie tehisintellekti lahendusi skoorimudelite täiustamiseks.

Meid usaldavad

Miks valida Krediidiregistri kontoteabeteenus Accountscoring? 

Tehke paremad krediidiotsused kiiremini, et vähendada krediidikahjusid ja lihtsustada vastutustundliku laenamise põhimõtete jälgimist. 
  • Konto väljavõte analüüsi saab teha käsitsi, kuid see protsess on aeganõudev ja kallis . Laenuhaldur vajab ühe kontoväljavõtte analüüsimiseks umbes 15 minutit (lisaaeg on vajalik väljavõtte hankimiseks).
  • Accountscoringu lahendusega võtab see protsess ühe minuti, Nõusoleku andmine pangas, andmete hankimine, analüüsi läbiviimine, kategoriseerimine ja tulemuste partnerile saatmine. Integreerides lahenduse laenutaotluse protsessi, on tulemused Teie andmebaasis veel enne, kui klient taotlusprotsessi lõpetab.
  • Meie tarkvara poolt tehtud analüüs on täpne. Riskikriitilised tehingud on alati leitud ja välja toodud hoiatustena: hasartmängud, inkasso, lõpparve jms.
  • Laenutaotluse analüüsi aeg väheneb, mis pakub krediidiandjale eelise ja suurendab klientide rahulolu.
  • Saate vähendada laenutaotluse analüüsi kulusid. 15 minutit laenuhalduri aega maksab umbes 10 eurot, mis on üle kümne korra suurem meie teenuse maksumusest.
Võtke meiega ühendust, et selgitada välja teie ettevõtte vajadused ja veenduda teenuse kvaliteedis.