Kanalid ja integratsioonid

Krediidiregistri teenuseid on võimalik kasutada nii veebis kui ka integreerituna ettevõtte süsteemidesse, mis annab võimaluse neid vastavalt vajadustele automatiseerida, et lihtsustada tööprotsesse.

Taust.ee portaal

Taust.ee portaal on mugav ja kasutajasõbralik platvorm, mis võimaldab saada taustainfot nii ettevõtete kui ka eraisikute kohta. Eraisikute päringute puhul peab selleks olema kindlasti ka vastav õiguslik alus.

Portaali kaudu on võimalik sooritada erinevaid päringuid, kontrollida maksekäitumist ja saada üksikasjalikku teavet klientide või partnerite finantsajaloo ning teiste oluliste andmete kohta nagu juhatus, nõukogu, omanikud, lõplikud kasusaajad, finantsandmed jne.

Portaal Taust.ee võimaldab otsest juurdepääsu maksehäireregistri andmetele, mis aitab ettevõtetel teha kiireid ja informeeritud otsuseid.

Accountscoring.com kasutajaportaal 

Accountscoring platvorm pakub võimalust kasutada makseasutuse litsentsi alusel pakutavat kontoteabeteenust ja hallata selle seadistusi.

Accountscoring.com portaali kaudu saavad laenuandjad suunata oma kliente panka nõusolekut andma, mille alusel saab Krediidiregister pärida infot isiku arveldusarvetel toimunud tehingute osas. Soovi korral saab kliendi edastatud PDF faili ka käsitsi üles laadida ja tehingud kategoriseerida.

Accountscoringu eesmärgiks on, et laenuandjatel oleks lihtsam ja kiirem viis, kuidas mõtestada arveldusarvel toimunud tehinguid.

API integratsioonid

Pea kõiki Krediidiregistri teenuseid on võimalik integreerida läbi API. Pakume nii standardseid integratsioone kui ka loome erilahendusi, mis arvestavad klientide spetsiifiliste vajadustega. Võtke meiega ühendust, et saaksime selgitada välja teie ettevõtte täpsed vajadused ja leida parimad lahendused. Meie professionaalne meeskond aitab teid kogu integratsiooniprojekti jooksul.