Ettevõtte seire ehk monitoorimine 

Ettevõtte taustaandmete seire on oluline nii finantsasutustele kui ka teistele ettevõtetele. See võimaldab varakult saada olulist infot muudatustest äripartnerite andmetes ja tegutseda vastavalt muutunud olukorrale.

Milliseid andmeid seireteenus sisaldab?

Maksehäirete jälgimine annab varakult teavet ettevõtte makseraskuste kohta ja võimaldab astuda samme riskide maandamiseks.

Maksuvõlgade seireteenus võimaldab äripartneri maksualaseid riske hinnata ja veenduda, et nende maksukohustused täidetakse õigeaegselt. 

Juriidiliste isikute puhul on oluline jälgida mitte ainult maksehäireid, vaid ka juhatuse liikmete muudatusi See kajastab ettevõtte sisemist olukorda ja strateegilisi suundumusi. Ettevõtte tegevuskeskkonnas toimuvate muutuste mõistmine aitab finantsasutustel ja äripartneritel teha kaalutletud otsuseid, hinnata riske ja säilitada tugevaid ärisuhteid.  Isikute ja ettevõtete taustaandmete jälgimine on oluline osa vastutustundlikust ja informeeritud äritegevusest.  

Ametlikud Teadaanded (AT) on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, kus avaldatakse Riigi Teataja seaduse alusel avalikult teatavaks tegemiseks teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest või Vabariigi Valitsuse või ministri määrusest ja mille avaldamine muus väljaandes ei ole ette nähtud. Näiteks võivad Ametlikud Teadeanded sisaldada  

  • Äriregistriga seotud teateid; 
  • kohustuse täitmise teateid; 
  • teateid kohtulahenduste osas; 
  • pankrotiavaldusi. 

Kuidas kasutada seireteenust?

Taust.ee portaalis on alates Start paketist võimalik lisada kuni 50 ettevõtet seiresse. Juhul kui seiresse lisatud ettevõttel tekib andmetes muudatusi või selle ettevõtte kohta on teadaandeid, siis edastatakse need vastavalt valitud teavitamise sagedusele e-kirja teel.

Seireteateid on võimalik tellida nii ühele e-posti aadressile kui ka määrata erinevad aadressid erinevate ettevõtete jaoks. Nii on võimalik tagada, et vaid ettevõttega seotud töötaja saab teateid tema poolt hallatavate ettevõtete kohta ja oluline info ei lähe kaduma.

Kui tunnete huvi seireteenuse vastu, siis võtke meiega ühendust, et saaksime selgitada välja teie täpsed vajadused ja leida parimad lahendused.