Juriidilise isiku krediidireiting

Krediidireiting on hinnang, mis antakse erinevate sisendandmete abil ja see väljendab ühe numbriga juriidilise isiku krediidivõimelisust. Sellisel viisil arvutatud krediidireiting välistab subjektiivsuse, sest arvutatakse erinevate muutujate baasil, mis on ajalooliselt osutunud prognoosimisel oluliseks. Krediidiregistri poolt loodud reiting prognoosib ettevõtte ebaõnnestumise tõenäosust.

Mis on ettevõtte krediidireiting?

Juriidilise isiku krediidireiting on numbriline hinnang, mille eesmärk on prognoosida, kui suure tõenäosusega suudab ettevõte täita oma kohustusi ja makseid tulevikus. Reiting arvutatakse erinevaid muutujaid kasutades:

01

Ettevõtte varasem maksekäitumine nagu võlgnevused EMTA-le ja erasektori võlad

02

Ettevõtte finantstulemused, vaadatakse ettevõtte kasumlikkust, kapitalistruktuuri ja likviidsust

03

Ettevõtte korrektsust, nagu majandusaasta aruannete esitamise tähtaegadest kinni pidamine ja EMTA-le deklaratsioonide esitamine

04

Ettevõtte juhatuse liikmete varasemat maksekäitumist, edukust ettevõtjana ja korrektsust.

Kelle jaoks on ettevõtte krediidireiting loodud?

Krediidimüügiga tegelevatele ettevõttetele, et nad saaksid luua krediidireitingutel põhineva krediidipoliitika, millest lähtuvalt otsustada, millistele ettevõtetele ja mis mahus krediiti võimaldada. Läbimõeldud krediidipoliitika juurde peaks kuuluma ka olemasolevate partnerite monitooring ja krediidireitingu muutuse jälgimine.

Juriidilise isiku krediidireitingu eelised

Krediidireiting aitab ettevõtetel hinnata krediidiriske ja teha teadlikke otsuseid. Krediidireitingu peamisteks eelisteks on, et riski hindamisel kaob subjektiivsus ja arvesse võetakse vaid olemasolevaid muutujaid.

Usaldusväärse äripartneri valik

Krediidireitingu abil valitud koostööpartneritel on tugev finantsseis ja hea maksekäitumine.

Riskide maandamine

Varajane makseraskuste avastamine annab teadmise, millal vähendada krediidilimiiti või sulgeda eelnevalt kehtinud krediidilimiit.

Paremad äriotsused

Targad otsused põhinevad objektiivsetel andmetel ja tagavad teie ettevõtte edu ning pikaajalise jätkusuutlikkuse.

Ettevõtte krediidiriski mudelite rakendamine

Esmalt määratakse taotleja näitajatest lähtuvalt, millist mudelit kasutada


Kasutatava mudeli alusel leitakse taotleja maksejõuetuse tõenäosus


Avalike andmete, maksehäirete registri ja/või ettevõtte arveldusarvete väljavõtete analüüsi pealt arvutatud krediidimudeli alusel leitakse maksimaalne krediidilimiit

Ärge jätke oma äri edu juhuse hooleks! Tutvuge juriidilise isiku krediidireitingutega ja tehke targemaid äriotsuseid.