Maksehäireregister

OÜ Krediidiregister poolt hallatav maksehäireregister kogub andmeid eraisikute ja ettevõtete võlgnevuste kohta, võimaldades kasutajatel kontrollida koostööpartnerite krediidivõimekust ja teha seeläbi kaalutletud krediidiotsuseid.

Tegemist on Eesti suurima võlaandmeid vahendava registriga. Aastas teostatakse registris üle 5,8 miljoni päringu ettevõtete ja eraisikute maksehäirete kohta.

Mis on maksehäireregister?

Maksehäireregister on andmebaas juriidilistest- ja eraisikutest, kes pole kokkulepitud moel täitnud enda rahalisi kohustusi. Maksehäireid avaldavad erinevatest sektoritest ettevõtted eesmärgiga hoiatada teisi turuosalisi klientide ja koostööpartnerite eest, kes ei pea kinni kokkulepitud maksekohustustest.

Maksehäireregister võimaldab ettevõtetel paremini mõista klientide maksekäitumist ja seeläbi vähendada krediidiriski. Maksehäireregister täidab olulist rolli vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimise protsessis, et hoida ära üleliigset laenamist ja võlakeerisesse sattumist.

Kui soovite oma ettevõtte võlglaste infot Krediidiregistri hallatavasse maksehäireregistrisse kanda, siis võtke meiega ühendust ja edastage võlainfo ning dokumendid.

Miks peaks kasutama maksehäireregistrit?

Paremad otsused krediidi andmisel

Maksehäireregistri teenus annab sulle olulist teavet potentsiaalsete klientide maksekäitumise kohta. See aitab sul teha informeeritud otsuseid uute krediiditaotluste hindamisel ja vähendada seeläbi krediidiriski.


Tõhus portfelli haldamine

Maksehäireregister võimaldab sul tõhusamalt hallata oma kliendiportfelli. Saad regulaarselt jälgida riske nii üksikute klientide kui ka kogu portfelli tasandil, mis võimaldab sul kohandada oma strateegiat vastavalt muutuvatele turutingimustele.

Kes sisestavad ja kasutavad maksehäireregistri infot?

Eraisiku krediidiskoor on hindamatu tööriist, mis aitab nii laenuandjaid kui ka laenusaajaid.

Krediidiregistri kaudu on võimalik tagada vastutustundlik laenamine ja vähendada finantsriske, tagades samas, et isikud saavad õiglase võimaluse kvaliteetsete finantsteenuste kasutamiseks.

Õigeaegne maksekäitumine ja teadlik finantsjuhtimine loovad tee parema krediidiskoori ning finantsstabiilsuse poole.

Kuidas maksehäireregistri teenust kasutada?

Maksehäireregistri teenuse kasutamine on lihtne ja tõhus.
Maksehäirete sisestamine registrisse on tasuta – kasutades portaali Taust.ee või läbi masinliidestuse

Maksehäirete päringuid saab teha läbi portaali Taust.ee või läbi masinliidestuse, mille kaudu on võimalik saada üksikasjalikku teavet klientide maksekäitumise kohta, genereerida aruandeid, analüüsida andmeid ja teha informeeritud otsuseid krediidiandmise või maksetingimuste muutmise kohta

Miks valida Krediidiregistri maksehäireregistri teenus?

Krediidiregistri maksehäireregister on Eesti turu suurima andmemahuga register, mis pakub parimat ülevaadet võlglastest ja nende maksevõimest. Nii on võimalik vältida tarbetuid riske ja tagada maksete õigeaegsus.

Krediidiregistri maksehäireregister aitab teha kaalutletud otsuseid ning kujundada ettevõtte eesmärkidega sobiv ja tõhus krediidiriski juhtimise strateegia. Ärge jätke tähtsaid otsuseid juhuse hooleks, võtke meiega ühendust ja selgitame välja, kuidas Krediidiregistri maksehäireregistrist saab teie ettevõtte finantsstabiilsuse võti!

Krediiidiregister on oma kasutusmugavuselt ja info kvaliteedilt täna parim võimalik viis klientide äriseoste ja maksedistsipliini kontrollimiseks.
Mati Korrol Swedbank - Järelevalve divisjoni direktor
Koostöö Krediidiregistriga on olnud kõige lihtsam lahendus meie ettevõttele, et kontrollida äri-ja eraklientide tausta ning maksevõimekust. Saame vajaliku info väikse ajakuluga ja kõik meie murekohad on saanud kiire lahenduse.
Elis Pikmets Telia - Finantsdirektor
Krediidiregister on meile pakkunud erinevaid teenuseid, sh Eesti üht suurimat ja täpseimat maksehäireregistrit kui ka kontoteabe teenust Accountscoringut, mis aitab hinnata võimalikult kiirelt klientide maksevõimet ning teha võimalikult täpseid otsuseid.
Martin Ustaal ESTO Eesti - Ärijuht ja asutaja